11 Nisan’daki Betonlar Nedir?

11 Nisan’daki Betonlar Nedir?

Şanlıurfa'da yeşil alan olacak diye sözlerin verildiği 11 Nisan Meydan Projesi'nde beton yapılar yükseliyor. 11 Nisan'daki Betonlar Nedir? Şanlıurfa Belediyesi Eski Meclis Üyesi Mehmet Cafer, 11 Nisan'da ...

18 Mart 2016 - 20:45

11-nisan-daki-betonlar-nedir-8272083_x_5704_oŞanlıurfa’da yeşil alan olacak diye sözlerin verildiği 11 Nisan Meydan Projesi’nde beton yapılar yükseliyor. 11 Nisan’daki Betonlar Nedir? Şanlıurfa Belediyesi Eski Meclis Üyesi Mehmet Cafer, 11 Nisan’da inşa edilen beton yapının hem yükseklik hem de ticaret imar alanının meclis kararına aykırı bir şekilde imar edildiğini gerekçe göstererek yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. 11 Nisan Stadı’nın yıkılmasının ardından başlayan ‘beton tartışması’ bir türlü bitmek bilmiyor. Stadın yıkılmasının ardından burasının yeşil alan olması için yapılan tartışmaların ardından dönemin Şanlıurfa Belediyesi Meclisi arsanın bir kısmının yeşil alan bir kısmının ise ticari alan olması için karar aldı. Söz konusu karar mahkemeye taşındı ve bilirkişi heyeti raporlar hazırlayıp sundu. Bu pürüzler devam ederken Büyükşehir statüsüne kavuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında yeni bir proje hazırladı ve Büyükşehir Belediye Meclisine sundu. Meclis kararıyla ihale TURKMALL firmasına verildi. Bu tartışmalar ortamında ilgili firma inşaat çalışmalarına başladı. Arsanın yeşil alan olması için konuyu daha önce de mahkemeye taşıyan dönemin Saadet Partisi Şanlıurfa Belediyesi Eski Meclis Üyesi Mehmet Cafer, söz konusu inşaatın belediye meclis kararına aykırı bir şekilde yapıldığını gerekçe göstererek konuyu mahkemeye taşıdı. Şanlıurfa Nöbetçi İdare Mahkemesine başvuran Cafer, dava dilekçesinde alanla ilgili olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Kararında yer alan zemin üstü inşaatın alanın yüzde 10’unu, zemin altında yapılacak ticaret imar adası alanın yüzde 20’sini, zemin üzerinde yapılacak yapı yüksekliğinin ise 6 buçuk metreyi geçmemesi gerektiği şeklinde ibarenin yer aldığını, ancak ilgili firma tarafından buna riayet edilmediğini belirtti. ‘YÜRÜTME DURDURULSUN’ Yürütmenin durdurulmasını talep eden Cafer, dava dilekçesinde, “Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Bamyasuyu Mahallesi 139 ve 140 adada 11 Nisan Meydanı olarak bilinen taşınmazlar üzerinde 13.08.2014 tarih ve 148 Karar numaralı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Kararında yer alan zemin üstü yüzde 10’u geçmemesi, zemin altında yapılacak ticaret imar adası alanının yüzde 20 (0.20 sini) geçmemesi zemin üstündeki yapı yüksekliğinin 6.50 metreyi geçmemesi ibarelerine aykırı olarak yapılan yapıların durdurulması ve bu alana verilen inşaat ruhsatının iptal edilmesine ilişkin başvurumun reddine yönelik Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar İşleri Şube Müdürlüğünün 10.12.2015 tarihli, 727 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebinden ibarettir” dedi. ‘BİLİRKİŞİ URFA’DAN SEÇİLSİN’ Konunun aciliyet arz ettiğini ve meclis üyelerinin yanıltıldığını vurgulayan Cafer, dilekçenin açıklama kısmında ise, “13.08.2014 tarih ve 148 Karar numaralı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Bamyasuyu Mahallesinde 139 ve 140 nolu adaların nazım ve uygulama imar planlarının değişikliğine ilişkin karar alınmış olup bu alanda AVM yapımı planlanmıştır. 05.11.2015 tarihinde öğrenmiş bulunduğum üzere plan değişikliği yapılan alana meclis kararına aykırı olarak ve meclis üyeleri de yanıltılarak meclis kararında belirtilen kullanım alanından çok daha fazla bir alanın kullanımı için inşaat ruhsatı verilmiştir. Bu alanın yapımının ihale edildiği TURKMALL firmasına ait internet sitesinde bu alanda kiralanabilir alan olarak 18 bin 700 metrekare bir alan öngörülmüş olup bu alanla ilgili kiralama teklifleri alınmaya başlanmıştır. Meclis kararına göre zemin üstünde takribi 3 bin 200 metrekare, zemin altı birinci kat 6 bin 400 metrekare olması gerekirken bu duruma uyulmayaraktan en az 25 bin metrekare kapalı alan oluşturulmaktadır. Bu da meclis kararına açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Yapılan inşaat alanının meclis kararı ile belirlenen alanın çok üstünde olduğu gözle görülmektedir. Ve halen çalışmalar devam edilmekte eklentiler yapılmaktadır. Bu durum davalı idareye sunduğum dilekçede belirtilmiş olmasına rağmen davalı idarece bugüne kadar söz konusu inşaat ile ilgili herhangi bir tespit ve inşaatın durdurulmasına yönelik işlem yapılmamıştır. Yapılaşmaya devam edilmesi göz önüne alınarak telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceği münasebetiyle mahkemenizce dava dilekçemizle birlikte söz konusu alanda ivedi olarak keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması ve bilirkişi heyetinin olayın acil olması nedeniyle Şanlıurfa ilinden seçilmesini talep etmekteyim. Dava konusu idari işlemler yukarıda belirtilen nedenlerle açıkça hukuka aykırı olduğu gibi söz konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğabileceği açıktır. Bu nedenle dava konusu idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulmasını, müteakiben iptalini talep etmekteyim” ifadelerine yer verdi.
(Kaynak: Gazeteipekyol)