Adil Kullanım Hakkı Kalkıyor

Adil Kullanım Hakkı Kalkıyor

Bilim Teknoloji ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklama ile 2018’de Adil Kota Kullanımı uygulamasının kalkacağı müjdesi verildi. Birçok internet kullanıcısının şikayet ettiği Adil Kota Uygulaması 2018’de sona ...

09 Eylül 2016 - 23:57

akn-kalkiyorBilim Teknoloji ve İletişim Kurumu’ndan yapılan açıklama ile 2018’de Adil Kota Kullanımı uygulamasının kalkacağı müjdesi verildi. Birçok internet kullanıcısının şikayet ettiği Adil Kota Uygulaması 2018’de sona erecek. Yapılan resmi açıklama şöyle: “Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte, internet erişim hızı ve veri miktarı kullanıcılar için önemli parametreler haline gelmiştir. Veri kullanım miktarının belirli bir değere ulaşması sonrasında kullanıcının erişim hızının düşürülerek bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilmesine imkân tanıyan ve Adil Kullanım Noktası (AKN) olarak adlandırılan uygulama içeren tarife ve paketlerin tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edildiği görülmektedir. Diğer taraftan, artan veri miktarı ve hız ihtiyacı nedeniyle AKN’li paketler sunulan veri miktarı ve AKN sonrası hız açısından tüketicilerce şikâyet konusu olabilmektedir.  “AKN SONRASI İLETİŞİM HIZLARI UYGULANABİLMEKTEDİR”  Sabit genişbant internet hizmetlerinde AKN sonrası erişim hızları genel olarak 3 Mbps olarak uygulanmakta, mobil genişbant erişimde ise tarife paketine göre farklılaşan AKN sonrası erişim hızları uygulanabilmektedir.  AKN sonrası veri indirme hızının iyileştirilmesi, limitsiz/sınırsız olarak tanıtılan paketlerde AKN veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla BTK tarafından kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Tüketicilerin talep ve ihtiyaçları ile sektörün görüşleri değerlendirilerek hazırlanan taslak düzenlemenin kamuoyu görüşlerine açılmasına karar verilmiştir.  Anılan düzenleme ile; limitsiz/sınırsız olarak duyurulan AKN’li tarife ve paketlerde, tüketicilere eksiksiz ve doğru bilgilendirmenin yapılması amacıyla;   – Her türlü duyuru, reklam ve tanıtımlarda AKN değeri ve AKN sonrası erişim hızına açıkça yer verilmesi,   – Bilgilendirmelerin tüketicilerin kolayca erişebileceği şekilde yapılması,   – AKN değerinin% 80’ine ve% 100’üne ulaşıldığında ve AKN seviyesi aşıldığında, uygulanacak erişim hızı hakkında aboneye ücretsiz olarak kısa mesaj ile bilgi verilmesi   hususlarının işletmecilere yükümlülük olarak getirilmesi planlanmaktadır.   2018’DE KALDIRILIYOR   AKN veri miktarı ve AKN sonrası hız değerinde de iyileştirme yapılmasını öngören taslak düzenlemede;   – Mobil şebeke işletmecileri tarafından AKN sonrası veri indirme hızının en az 128 Kbps olarak uygulanması,   – Sabit geniş bant internet hizmetlerindeki AKN sonrası erişim hızının% 50 oranında artırılması,   – AKN kapsamındaki veri kullanım miktarının, hız dengesi de gözetilerek farklı seviyelerde belirlenmesi,   – 02:00-08:00 saatleri arasında internet kullanımlarının AKN’ye dâhil edilmemesi,   – Adil Kullanım Kota uygulamasına 31.12.2018 tarihi itibarıyla son verilmesi