AYHAN, PATOLOJİ ÜNİTESİNİ SAĞLIK BAKANINA SORDU

AYHAN, PATOLOJİ ÜNİTESİNİ SAĞLIK BAKANINA SORDU

HDP Milletvekili İbrahim Ayhan verdiği soru önergesi şu ifadelere yer verildi; TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından Anayasanın 96'ıncı iç ve ...

19 Kasım 2014 - 21:16

ayhan-patoloji-unitesini-saglik-bakanina-sordu-20129HDP Milletvekili İbrahim Ayhan verdiği soru önergesi şu ifadelere yer verildi; TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından Anayasanın 96’ıncı iç ve tüzüğün 99’uncu maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tıp Fakültesinin ameliyathanesi Atatürk Mahallesi hastane caddesindeki binada bulunmaktadır. Patoloji ünitesi ise Vali Konağı Caddesi Hamidiye Mahallesi yaklaşık 3 km. uzaklıkta bulunan poliklinik hizmetleri veren ek binasında bulunmaktadır. İddialara göre ameliyathanenin yapıldığı binada patoloji parçası hasta yakınlarına kantinde satılan kaplar içerisinde verilerek patoloji ünitesinin bulunduğu binaya götürülmesi istenmektedir. Bu iddia ilimizde faaliyet yürüten kimi, görsel ve yazılı basın organlarınca da gündeme gelmiştir. Ayrıca Sağlık Sendikaları da bu duruma yaptıkları açıklamaların da tepkilerini ortaya koymuşlardır. 1- Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Ameliyathane ile Patoloji ünitesinin ayrı binalarda olduğu iddiası doğru mudur? Doğru ise her iki bölümün ayrı binalarda olma nedenleri nelerdir? 2- Ameliyathanede yapılan ameliyatlar sonucu hastadan alınan parça hangi yolla Patoloji ünitesine götürülmektedir? 3- Parçanın saklanması ve taşınması uygun koşullarda yapılmakta mıdır? 4- Ameliyatlarda hastadan alınan parçanın hasta yakınlarına kantinde satılan kaplar içerisinde verilerek kendi imkânlarıyla Patoloji Ünitesine gönderildiği iddiaları doğru mudur? Taşıma işleminin sağlık çalışanlarınca yapılması gerekirken hasta yakınlarına yaptırılması ne gibi sağlık problemlerinin yaşanmasına sebep verir? 5- Bu uygulama sağlık açısından risk teşkil ediyor ise bu işte sorumluluğu olanlar hakkında herhangi bir soruşturma olacak mıdır? 6- Bu yaşanan uygulamalardan bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Şayet var ise bugüne kadar herhangi bir girişimi olmuş mudur? kaynak:urfahaber