Baydemir: “Darbecilerin Yargılandığı Gibi İşkenceciler de...

Baydemir: “Darbecilerin Yargılandığı Gibi İşkenceciler de Yargılanacaktır

HDP Urfa vekili Osman Baydemir'in, Urfa'da, gözaltında yaşanan işkence ve hukuk ihlallerine dair Genel Kurul'da yaptığı konuşması Dönem: 26 Yasama Yılı: 1 Tarih: 28.7.2016 Birleşim: ...

29 Temmuz 2016 - 11:32

habersanliurfaHDP Urfa vekili Osman Baydemir’in, Urfa’da, gözaltında yaşanan işkence ve hukuk ihlallerine dair Genel Kurul’da yaptığı konuşması Dönem: 26 Yasama Yılı: 1 Tarih: 28.7.2016 Birleşim: 120 OSMAN BAYDEMİR (Şanlıurfa) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşmüş olduğumuz yasa tasarısı, şüphesiz ki yasalaştıktan sonra toplumda iş, istihdam ve işsizlik sorununu çok ciddi bir şekilde etkileyecektir. Bu itibarla da emek perspektifi açısından hayati derecede önem arz ediyor. Doğrusunu ifade etmek gerekirse emeğin sömürüsüne yeni kapılar aralayacaktır. Bu yasanın eleştirisini yaptığımızda, her şeyden önce getireceğimiz eleştirilerden bir tanesi de bu yasanın AB Uyum Komisyonunda görüşülmeden Genel Kurula getirilmiş olmasıdır. 
Bir diğer husus da şu anda örneğin Urfa’da en az 400 bini aşkın sığınmacı, mülteci kardeşimiz bulunmakta. Ve bu yasanın yasalaşmasıyla birlikte Urfa’daki istihdam sorunu katmerleşerek devam edecektir. Bir nevi Urfa’nın sırtına binmiş olan yükün ağırlaşarak devamı sağlanacaktır. 
 Bütün bunlarla birlikte, esasen şu anda tartışmamız gereken çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Büyük bir illet, büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldık; darbe ve cunta saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Darbe ve cunta eğer başarılı olmuş olsaydı şu anda muhtemelen ülkede sıkıyönetim hâkim olacaktı ancak sıkıyönetimin yani cuntanın alternatifi olağanüstü hâl, olağanüstü rejim değildir ancak ve ancak cuntayla, cuntacılıkla demokrasiyle mücadele edilebilir. Eğer cunta hâkim olmuş olsaydı, şu anda Türkiye’de pek çok yerde işkenceler, işkencehaneler derdest olacaktı. Maalesef üzülerek ifade etmek istiyorum ki, neredeyse bir yıldır, Türkiye’nin genelinden çok daha farklı olarak özellikle Urfa şehrimizde pek çok yakınmaya tanıklık etmekteyiz. Neredeyse hemen hemen her gün bir işkence isnadı, bir işkence yakınması, bir işkence hadisesi ve başvurusuyla karşı karşıyayız. 
Son olarak, Mehmet Ali Genç ve Metin Köse isimli yurttaşlarımız bir şüphe üzerine gözaltına alındılar. Sayın Bakan, sırasıyla önce Sarayönü Polis Merkezi, akabinde Asayiş Şube, akabinde de TEM Şubede beş gündür ağır işkenceye maruz kaldıklarına dair yakınmalar şu anda bize geliyor. Biraz önce Genel Kurul salonunda görüşmüş olduğum avukatları Gülhan Kaya’nın bana aktardıklarını Genel Kurula aktarmak durumundayım. Şüphesiz ki, işkence insanlık ailesine karşı bir suçtur. Şu ana kadar haya vurma, sistematik dayak, ağız yırtma, zorla ağza kolonya boşaltma, yine “yalancı infaz” dedikleri infaz türüyle gözaltında tecavüz, gözaltında öldürme tehditleriyle ağır işkencelere tabi tutulduklarına dair yakınmayı şu anda bize ilettiler. 
 Sayın Bakan, daha önce de Urfa’da gözaltında işkence iddialarına ilişkin soru önergeleri vermiştik, maalesef etkin bir çaba ortaya konulmadı, benim özellikle Sayın Bakandan talebimdir. Şüphesiz ki isnat olabilir, isnada dair bir soruşturma olabilir -hukukçu kimliğimle söylüyorum- suç ve suçlu da olabilir ama suç ve suçluyla mücadele etmenin yöntemi asla ve kata işkence olamaz. İşkence, insanlık ailesine karşı işlenen bir suçtur. Hem Anayasa’da hem iç hukukumuzda hem tarafı olmuş olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde işkence suçu aynı zamanda zaman aşımına uğramayacak bir suçtur. Bu itibarla da sizden talebimiz, derhâl olaya müdahale etmenizdir. Olağanüstü hâl yönetimi içerisinde otuz günü bulan gözaltı süresi kimilerine durumdan vazife çıkarma imkânını sunacaktır. Bu itibarla da bir kez daha söylüyoruz, darbe rejimiyle mücadele etmenin yolu ancak ve ancak demokrasidir, ancak ve ancak hakka ve özgürlüğe sahip çıkmaktır. 
 Sayın Bakan, bir diğer hususu daha ifade etmek istiyorum. Şu an itibarıyla, Ankara’da sizin uhdenizde bulunan Bakanlığın bir personelinin açığa alındığına dair yakınma bize geldi. Çok açık ve net söylüyorum Sayın Bakan, söz konusu şahıs herhangi bir siyasi partiye, herhangi bir sendikaya dahi üye değildir.
 Tek suçu var, emin olun ki Kürt olmak. Ben onun da bilgisini zatıalinize ulaştıracağım. 
İşte, bütün bunlardan hareketle bir kez daha Parlamentonun sürece dâhil olması lazım, bir kez daha Parlamentonun iradesini ortaya koyması lazım. İşkence insanlık suçudur; darbeciler nasıl yargılanıyorsa, darbeciler nasıl yargılanacaksa işkence suçunu gerçekleştirenler de bir gün mutlaka yargılanacaktır, yargılanmalıdır. İnsanlık onuru işkenceyi yenecektir. 
 En derin saygılarımı sunuyorum. (HDP sıralarından alkışlar)