BES’te Çalışanlara Yeni Sistem

BES’te Çalışanlara Yeni Sistem

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme, 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girecek. Yeni kanuna göre, Türk vatandaşı olan ...

25 Ağustos 2016 - 11:33

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme, 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girecek. Yeni kanuna göre, Türk vatandaşı olan ve 45 yaşını doldurmamış olan çalışanlar kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilecek. İşveren, çalışanını Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen bir şirketin sunacağı emeklilik planına dahil edebilecek. Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları ve bu kapsamdaki uygulama esaslarını belirlemeye yetkili olacak. Bahsi geçen tutar kişinin maaş gününü takip eden gün uygun görülen şirkete yatırılacak. İşveren zamanında yatırmadığında çalışanının bu konu ile ilgili kayıplarından sorumlu tutulacak. Aynı zamanda çalışan daha yüksek oranda fon kesimini işverenden talep edebilecek. Çalışan 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde hesabında bulunan fon kesintisi 10 iş gününde iade olacak. Emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5’i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacak. İşverenin yükümlülüklerine ve yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 Türk lirası idari para cezası uygulanacak.