Çeteleşmiş Kirli Yapılar ve Destekçileri ANALiZ - 4-

Çeteleşmiş Kirli Yapılar ve Destekçileri ANALiZ - 4-

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalar arasında, Hazreti Ömer’i referans alarak; “Yeni Ömer’leri bulmamız lazım”. Bu hırsızı nereden buldunuz dedirtmemek lazım” cümlelerini HaberŞanlıurfa Analiz yazı dizimizde bulacaksınız...

10 Ağustos 2017 - 16:16

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. yaşındaki AK Parti’yi yeniden yapılandırıyor.

AK Parti’yi kendi değerleriyle yüzleşmeye çağırıyor.

 AK Parti’de yeni bir kimlik inşa ediliyor.

Siyasi kodlarını yeniden oluşturarak 2019 seçimlerine hazırlanıyor.

Bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalar arasında, Hazreti Ömer’i referans alarak; “Yeni Ömer’leri bulmamız lazım”. Bu hırsızı nereden buldunuz dedirtmemek lazım” cümlelerini HaberŞanlıurfa Analiz yazı dizimizde bulacaksınız...

İşte biz bu cümleleri dikkate alarak sosyal paylaşımlarımızda TİGEM’de yaşanan usulsüzlükleri yazacağımızı siz okurlarımıza deklare etmiştik…

Bu yazı dizisi "vatandaşın sesini duyuramadığı, muhatap bulamadığı, ulaşamadığı Tarım Gıda ve hayvancılık bakanına politikacılara ve yetkililere" hitaben yazılmıştır.

 TİGEM'de ülkemizde özellikle de Şanlıurfa’da içinden çıkılmaz hal almış olan hatta kördüğüm haline gelmiş sorunlar, şikâyetler neden çözülemiyor...

Anlatılanlar gerçekse durumumuz çok vahim...

HALKIN SORUNLARINI BİR DE BİZ AKTARALIM:

1-Vatandaşın dile getirdiği isyan ettiği en büyük sorun elektrik kesintileri ve ağır faturaları;

a) Sanayiciye, imalatçıya, çiftçiye, esnafa, sağlık merkezlerine, iş yerlerine, evlere yani elektrik hatlarının geçtiği her yeri ve herkesi kapsayan, haksız uygulamalar, baskılar.

b)Çiftçilerin susuzluktan kuruyan ürünleri, devlet tarafından desteklemelerine el konulması, icralar, hacizler, mafyavari tehditler, hakaretler, dengesiz, saygısız konuşmalar vs...

c) Elektrik şirketin ortakları ve arkalarında ki güç, bazı yetkili politikacılar ve yakınları olmasaydı bu kadar rahat ve korkusuz olur muydu?

d) Sorunların bugüne kadar çözülmemesine, eziyete ve zulme dönüşmesine kim ve kimler sebep oldu?

 

2-TMO’nun taban alım fiyatları.

 a) Yıllardır alım fiyatlarının enflasyona uygun olarak verilmemesinin sebebinin merak edildiği ve çiftçilerin böyle bir uygulamaya neden maruz kaldığının, ürünlerin ucuzladıktan sonra bazı paravan şirketler tarafından değerinin altında toplanmasının arkasında bazı yetkili politikacıların ve yakınlarının kimler olduğu merak ediliyor?

b) TMO ilk olarak randevuları çiftçilere verip mısır alımını yapması gerekirken.

c) En düşük fiyatı belirleyip tüccarlara yönlendirip taban fiyattan satmaya mecbur bırakılıyor.

d) Ödemeleri ise; uzun bir surede ödeyip. Bazı yetkili politikacıların ortak olduğu iş adamlarının şirketlerine komisyon karşılığı toplanıyor.

e ) TMO ‘dan randevular aldırarak baş fiyattan sınırsız alım yaptırıp haksız kazanç sağladığı biliniyor. Bu kişiler "Çiftçinin hakkını ve emeğini gasp" ediyor.

f ) Çiftçilerin ürünleri çıkış tarihlerine göre alınması gerekirken şirketlerin on binlerce ton alım randevuları hangi yetkili politikacılar ve kimler tarafından ne ye karşılık alınıyor.

 

3-Tarım ürünlerinin ithalatındaki gümrük Vergisi’nin düşürülmesinin sebebi, bazı yetkili politikacılar yakınları ve paravan şirketleri tarafından haksız kazanç sağlandığı söyleniyor.

a ) Çiftçilerin emeğinin, kazancının yok olmasının en büyük sebebinin de, ihtiyaç yokken topraklarımızda üretilen tarım ürünlerinin gümrük Vergisi’nin düşürülüp ithalat yapılmasıyla  Çiftçinin kazancı yok ediliyor.

  b ) Çiftçinin ve üreticinin mağdur edilmesine sebep olanlara, yetkililerin neden engel olmadığı merak ediliyor.

4-Et fiyatlarının durdurulamayan yükselişi, ithalatına izin verilen Angusların ve diğer büyük baş hayvanların, gümrük vergisinin düşürülmesinin, bazı yetkili politikacılar yakınları ve paravan şirketleri tarafından ithal edildiği, kazançlı çıkanların belli bir takım klişelerin olduğu, buna rağmen et fiyatlarının durdurulamayan yükselişinin önlenemediği, besicilerin zarar ettiği mağdur olduğu söyleniyor.

BUNUN SONUCU:

Üst sıralamalardaki yerimizi kimselere kaptırmamaya kararlı görünüyoruz.

Dünyanın en pahalı etini yemeye devam edeceğiz..,

Besicilikte Dünya sıralamasında olan Türkiye başka devletlerin etiyle tarım ürünleriyle, sebzesi meyvesiyle karşı karşıya kalmaya mecbur bırakılmıştır

5-Bazı politikacılar yakınlarının paravan şirketleriyle getirttikleri ithal tohum, gübre, ilaç, yem ve mazot fiyatının durmadan yükselişi ve bir türlü engellenememesinin çiftçiyi, üreyiciyi ve hayvan besicilerini mağdur etmeye devam ettiği ve borçların gün geçtikçe çoğaldığı dillendirilmektedir.

6- Faruk Çelik biz gereken işlemleri yaptım artık iş Ceylanpınar belediyesinde demişti…

Vatandaş soruyor

Koçerlerin yer ve tapu sorunları neden çözülmüyor… ? Sıkıntıların devam ettiği söylenmekte...

Koçerlerden ekstradan masraf istemiyormuş. Yoksa işlemleri olmayacakmış gibi söylentiler dolaşıyor.

 7-Tigem deki bazı üst düzey yetkililerin mahkemelerde yolsuzluktan yargılandıkları halde, kimler tarafından hangi makamlara getirildiği ve korundukları, destekçileri olan yetkili politikacılarla beraber ne zaman ifşa edilip cezaya çarptırılacakları da merak ediliyor.

8- Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığındaki bazı üst düzey yetkililer ve danışmanların çeşitli suçlardan yargılandığı ve halen görevde oldukları söyleniyor,

a ) Kollayan ve koruyanların bazı yetkili politikacılar, suçluları ve yaptıklarını bilindiği halde, neden görevlerinde devam ettirildikleri, maaşlarının devlet tarafından ödenmeye devam edildiğinin ve herkes gibi cezalandırılıp yasaların belirleyeceği kararın uygulanmasına engel olunduğu merak ediliyor.

9-Tigem'in ihtiyaç olmadığı halde gereksiz araç, gereç, iş makinaları kiralama davetiye ve ya düzmece ihaleleri devamlı alan şirketlerin sahiplerinin aynı kişiler olduğu, çeşitli isimler altında kurulan paravan şirketleri, bazı yetkili politikacılar ve yakınlıkları olduğu söyleniyor.

a ) TİGEM'deki ihalelerinin hiçbiri bu şahısların izni olmadan, hak etse bile alamayacağı ancak komisyon ve ya ortaklık şartıyla dosyasının onay görebileceği söyleniyor.

 b ) Birçok defa şikâyet edilmesine rağmen neden araştırılmadığını, ihalelere fesat ve kirlilik bulaştıranların neden yarılanmadığını korunduğu merak ediliyor.

10-Tigemin gübre, akaryakıt alım ihalelerini; sürüm, biçim, sap toplama, taşıma, işçi alımı, hurda satışı, anlayacağınız bütün yapılan alım ve satım ihaleleri bazı yetkili politikacıların ve yakınlarının paravan şirketleri tarafından alındığı veya pazarlandığı iddia ediliyor.

a ) Kimler tarafından korunuyor, bu güne kadar denetlendi mi, denetleyenler ne kar etti merak ediliyor. İfşaları ve soruşturmaları ne zaman başlayacak vatandaş heyecanla bekliyor.

11- Özel davetiyeli veya düzmece gübre ihalesini alan bazı yetkili politikacıların paravan şirketler tarafından TİGEM’e gönderdiği gübre torbalarını (50 kg) olması gerekirken (40-45 kg) olarak tespit edildiği söyleniyor.

a ) Bu ticareti yapanların ve teslim tutanağı tutup, teslim alınması talimatı verenlerin nasıl bir varlık(!) olduklarına buyurun sizler karar verin.

  b ) İşte bu şahısların da ifşa edilip soruşturulmasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor...

12- Akaryakıt ihalelerini alan şirketler, TİGEM’in tanklarına döktükleri yakıtın:

  1. Atık motor yağlarıyla inceltici boya maddeleriyle ve toz boyayla karıştırılıp döküldüğü söyleniyor.

b)Yapılan diğer bir üçkâğıtçılıkta, dökülecek yakıtın yüzde "20'le 40'" nın eksik olarak tanklara döküldüğü eksik kalan kısmında su eklenerek tamamlandığı söyleniyor.

c)Akaryakıt ihalelerini, yetkili politikacılar ve yakınlarını paravan şirketleri tarafından alındığı söyleniyor.

Neden bu güne kadar bu hırsızlığın ifşa edilmediği ve şahısların yargılanmadığı merak ediliyor.

14-Tigemin sürüm, ekme , biçim ihalelerini alanlar genelde aynı kişilere ait çeşitli isimler altında kurulmuş paravan şirketler olduğu söyleniyor.

Yetkili politikacılar ve yakınların formalite ihalelerde tek söz sahibi olduğu, ya kendi şirketlerine veya ihaleyi sattıkları, komisyon aldıkları şirketlere verdiriyor olduğu söyleniyor.

Nasıl bir ticaret ama alan memnun satan memnun, kontrol yok, inceleme yok, denetim yok.

Babalarının mirasını paylaştırıyorlar diyecek bir şey yok.

 

13-Tigemin devasa arazileri ve işletmeleri; bazı yetkili politikacılar ve yakınları tarafından paravan şirketlerine düzmece, davetiyeli çok ucuz fiyatlarla, uzun süreli olarak kiraya verdirdiği, ortak olduğu hatta komisyon aldığı söyleniyor.

 Vatandaş merak ediyor "kim bu şahıslar?

Ne zaman açıklanıp cezalandırılacaklar?

 Kimin malını kimlere hangi hakla peşkeş çekip dağıtıyorlar? "

 Diyen halk heyecanla açıklama bekliyor.

14-Tigem'in Depolarındaki araç gereçlerin kullanılmamış parçalarını, telefonla sipariş alıp, atık hurda malzeme olarak kilo hesabı çok ucuz fiyata satıldığını gösterip, fazlasını cep ettikleri söyleniyor.

Böylesini duyan var mı?

 15-Tarım kredi kooperatifleri birliğinin bazı yetkilileri tarafından, birçok sahte fatura kestirip, masraf göstererek iç ettiği söyleniyor.

Malzeme ve Tarım ürünlerinin ihalelerini de, bazı yetkili politikacıların ve yakınlarının sahibi olduğu çeşitli isimler altın kurulmuş paravan şirketlere verildiği çıkar sağlandığı söyleniyor.

Halen görevleri başında aslan gibi çalışıyorlar mı bu süper zekâlıları vatandaş merak ediyor.

Tarım bakanlığına bağlı kurumlardan biri olan başta Tarım kooperatif birliği ve diğer kurumların üst yönetim kurulu üyeleri ve kimler kimlerden tarafından atandı.

Yıllık maliyetleri ne kadar…

16- Bakanlık değişimi olmadan kısa bir süre önce TİGEM’de ani bir kararla , hastalıklı hayvanların satış ihalesini, hangi ilin işadamlarına ait şirketlere verildi, kaça verildi, resmi ihale kurallarına uygun olarak verildi?

a) Satışı ihalesi yapılan hayvanların hastalıklı olduğu biliniyor muydu?

b) Hastalıklı hayvanların ihale ile satın alanlar, bilerek mi aldı?

c) Hastalıklı Hayvanları kesim yapıp ve piyasaya sürüp vatandaşa satarken, hastalıklı eti yedirirken hastalıklı olduğu biliniyor muydu?

d)Hastalıklı Hayvanların satış ihalesini alan hangi ilin iş adamları ve paravan şirketleri aldı.

Bu hastalıklı hayvanların hangi yetkili politikacıların talimatıyla yapıldığı merak ediliyor?

e) İleride çıkacak olan sıkıntılardan kimler sorumlu olacak.

17- Gümrüğü düşürülüp ithal edilen “GDO”lu tarım ürünlerinin ithalatına hangi yetkili politikacılar tarafından izin verildi?

  1. ) Hangi yetkili politikacılara yakın kişiler tarafından getirtilip piyasaya sürüldü?
  2. ) Ekilmesine ,üretilmesine ve insanların tükettiği gıda maddelerine bulunmasına hatta hayvan yemlerine karıştırılmasına neden ve kimler tarafından izin verilmiştir?

c) Bu Gıda ürünlerinin tüketimi yapılırken insan sağlığına zararları olup olmadığı tespit edilmiş midir?

18- Bugüne kadar kısırlaştırılmış tohumlar hangi devletten ithal ediliyor.

  1. Neden kısırlaştırılmış tohumların alınmasına izin veriliyor, ve buna neden engel olunmuyor.

b)Hangi Politikacının yakınlarının paravan şirketlerine ithalat izni verildi kim izin verdi ?

19– Önümüzdeki kurban bayramında vatandaş inancı gereği keseceği kurban fiyatlarının düşürüleceği açıklaması yapılmıştı.

Uygun fiyata kesimlik hayvan buluna bilecek mi?

Yazdıklarımız, dile getirdiğimiz; Vatandaşın yetkililere yazılı, sosyal medya aracılığıyla telefonla arayarak ve şahsi olarak anlattığı, dert yandığı, defalarca şikayet edildiği halde hiç bir sonuç alınmadığı, kurulan çarkın uzun zamandan beri döndüğü, kimsenin umursamadığı, başta devletin malının peşkeş çekildiği, sonrada milletin cebinden çıkan paraların çıkarcı çetelerin kasalarını doldurduğu söyleniyor. Anlatılanlar doğruysa, bunların ve bunlar gibi olanların, bu gibi insanlara göz yumanların, "vatan haini, terörist aramasına, yakalamak için peşlerine düşmesine gerek yok".

Vatandaşların anlattıklarını, bizimde ancak bir kısmını yazabildiğimiz ve hayretler içinde kaldığımız, utanmaz pisliklerin ve yaptıkları hırsızlıklarını bildikleri halde, yetkililer seyirci kalmış ise, gerekli incelemelerin ve soruşturmaların hayata geçirilmemesi, ihalelere giren şirketlerin ilk kurulduğu günden, günümüze kadar olan dosyalarını ve sahipleri hakkında çıkar sağladıkları veya korktukları için inceleme başlatmamışlarsa, mal varlıklarını, bankalardaki şahsi ve şirket hesaplarının giriş çıkışlarını, havalelerini inceletmeyip göz yumulmuşsa, bu kişilerden hiç bir farklarının olmadığını da bilmeleri gerekmektedir. Hesap günü geldiğinde önce Allah'a cc ,sonra yasalara, daha sonra millete ve vicdanlarına hesap vereceklerini unutmamalıdırlar...

Dinini, vatanını, milletini, devletini, bayrağını sevenlere ve inananlara düşen en büyük görev ise; çeteleşmiş kirli yapıları ve destekçilerini ifşa etmek, herkesin görmesine, tanımasına yardımcı olmak, yasaların vereceği cezayı çekmelerine katkıda bulunmaktır. Vatandaşın anlattıkları doğru değil diyen varsa, şeffaf bir şekilde gerekli soruşturmaların ve incelemelerin yapılıp, kanıtları, resmi kayıtlarla birlikte açıklama yapılması gerekmektedir. Ancak o zaman şüphelerinin ortadan kalkması mümkündür. Yok eğer vatandaşın şikayetleri ciddiye alınmıyorsa, salla gitsin, siz işinize bakın. Her şeye burnunuzu sokmayın, sizi ilgilendirmez deniyorsa ve yaptıkları kendilerine kar kalacaksa, işler aynı tempoda devam edecekse, bilinmeli, ki yazdıklarımız duyduklarımızın bize anlatılanların küçük bir parçası ve hatta daha başlangıç kısmı…

Bu gibi konular hakkında bilgisi olanların bizlerle paylaşmasını bekliyoruz.

Not : Sosyal paylaşım adresimizde Şanlıurfa’dan bir belediye başkanının BYLOCK kullandığını paylaşmıştık ileri ki yazı dizimizde bahsedeceğiz…

Kaynak: haber merkezi

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..