Cevheri ; Şanlıurfa bölgenin yıldızı / Urfa’da 7 yeni hastane...

Cevheri ; Şanlıurfa bölgenin yıldızı / Urfa'da 7 yeni hastane açıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri üzerinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri söz aldı.

16 Kasım 2017 - 11:26

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri üzerinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri söz aldı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, "AK Parti hükümetleri sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı şiar edinerek, sağlık hizmetlerinden yararlanmayı her vatandaş için ulaşılabilir ve yararlanılabilir kılma düsturuyla hareket etmiştir.

 Cevheri ; Şanlıurfa'da 

· 1.530 yatak kapasiteli 7 yeni hastane (Siverek, Viranşehir, Akçakale, Halfeti, Hilvan, Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki 850 yataklı Eyyübiye Hastanesi) açılmıştır.

· 600 yatak kapasiteli üniversite hastanesi Osmanbey Kampüsü'ndeki yeni binasına taşınmıştır.

· 2’si Şanlıurfa-Merkez, 1’i Suruç ilçesinde olmak üzere 3 hastanenin ek binaları tamamlanmıştır.

· 120 ünitelik 3 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi faaliyete geçmiştir.

· 10.000 kişiye düşen hasta yatağı sayısı 2007 yılında 10,9 iken, 2017 yılında 17’ye yükselmiştir.

· İl genelinde hastane sayısı SB+Üniversite+Özel:19 olup, yatak sayısı ise 3.912’dir.

Kurum Sağlık Tesisi Yatak

SB 13 2.837

Üniversite 1 603

Özel 5 472

İl Geneli 19 3.912

· Toplam Hekim sayısı ise 2007 yılında 1.130 iken, 2015 yılında 2.513’e ulaşmıştır.

· 100 bin kişiye düşen yatak sayısı 2008 yılında 118 iken, 2015 yılında 156 olmuş, 10.000 kişiye düşen hekim sayısı ise 2002 yılında 5.2’iken 2015 yılında 11.4 olmuştur.

Şanlıurfa'nın sağlık sorunları

Personel (PDC) doluluk oranı %61 olup, yaklaşık 500.000 Suriyeli nüfus buna dahil edilmemiştir. Ancak, Eyyubiye, OSM, Suruç, Hilvan gibi hastaneler, yeni binalarına taşınmış, yatak kapasiteleri 3 katına çıkmış olmasına rağmen, kadro planlamaları henüz yeni hastanelere göre yapılmamıştır. Eski hastanelerin PDC’lerine göre halen devam edilmektedir. Bundan dolayı doluluk oranı, %61 gözükmektedir. Yani hastanelerin artan yatak kapasiteli dikkate alınırsa ve buna göre norm kadro planlaması yapılırsa, doluluk oranı %40‘lara inebilir.

· Kadın doğum, çocuk hastalıkları, nöroloji, beyin cerrahisi, plastik cerrahi branşlarında il geneli doluluk oranı %50’nin altındadır. Acil ihtiyaç bulunmaktadır. Son atamalarla 500'e yakın yardımcı personel (hemşire gibi) ataması yapılmasına rağmen ebe, hemşire, ATT, paramedik ihtiyacı bulunmaktadır.

· 4924’e tabi Hekim kadrolarının il geneline ve bütün branşlara verilmesi gereklidir. Yardımcı Sağlık Personeli sıkıntısı da 4-B personel alımı ile giderilebilir.

· 4924’e tabi olarak ataması yapılan personelin kadrolarının ve branş dağılımının il emrine verilmesi. Hastane ilçe ve branş planlamasını il yönetiminin yapması daha sağlıklı olur. Çünkü ilin ve hastanelerin durumu ile ihtiyacı, il yönetimi tarafından sağlıklı organize edebilir. Örneğin, Halfeti ilçemizde doğumhane olmamasına rağmen, oraya doğum uzmanı atanıyor. Atanan şahıs 4924 sayılı kanun tabi kadroda olduğu için il yönetimi müdahale edip, onu ihtiyacı olan yere görevlendiremiyor.

· Devlet Hizmet Yükümlülüğü kuralarında ve 4-B’li yardımcı sağlık personeli atamalarında Sağlık Bakanlığı’nca ilimize verilen desteğin destekler için teşekkürleri borç bilirken, bu desteklerin devam etmesi gerekmektedir. Doğum oranı yüzde sıfır %0 33 olan ve aylık doğum sayısı 5.000 ile 6.000 arasında değişen, her yıl 65.000 kişilik yeni bir ilçenin eklendiği ilimizde, devletimizin büyük yatırımları ve desteklerine rağmen, hastaneler ve personel yetmemektedir.

· İlimize atanacak olan veya ilimizde özellikle ilçelerde görev yapmakta olan sağlık personellerinin kira bedellerinin yüksek olması nedeniyle ilimizi tercih etmemesi ve kısa süre içerisinde başka bir ile tayin istemesi nedeniyle görev yapan ve atanmış olan sağlık personeline gerekli konut desteğinin sağlanması.(Lojman, Toki)

Şanlıurfa'daki mevcut sağlık yatırımlarına baktığımızda;

1.700 yataklı Şehir Hastanesinin ihalesi 2014 Mayıs ayında yapılması rağmen, proje revizyonu ve diğer bazı nedenlerden dolayı, yapım işi halen başlamamıştır. Firmanın bir an önce işe başlatılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığımızca Müteahhit firmanın inşaat çalışmalarına ivedi olarak başlaması sağlanmalıdır.

(Amatem-Çematem) Sağlık tesisi yapılacak arsaya (Eski Havaalanı) ait imar planı ve tahsisi tamamlanmış olup, Kamu Hastaneleri Birliği tarafından projesi yaptırılıyor. Bunun bir an önce nihayetlendirilip, inşaat ihalesine başlanılması gerekmektedir. Çünkü Suriye krizinden sonra bölgede çok ciddi bir uyuşturucu trafiği oluştu. Bundan dolayı bu hastanelerin yapılması önem arz etmektedir. Yeni yapılanma ile İl Sağlık Müdürlüğü binasına ihtiyaç vardır.

694 Sayılı KHK ile İl Sağlık Kuruluşlarının Yeni Teşkilat yapısıyla oluşacak olan hizmet binası ihtiyacı (Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 5 yıldır kiralık binada hizmet vermektedir.) bulunmaktadır.

667 KHK ile kamuya devredilen eski OSM Hastanesi, M. Akif İnan E.A.H ek hizmet binası olarak hizmet vermektedir. Bu hastanenin bahçesinde bulunan kaba inşaatı bitmiş, yaklaşık 15.000 m2 kapalı alana sahip olan binanın Defterdarlıkça kesin tahsisinin İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılarak, İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binası olarak projelendirilmesi halinde bina sorunu çözülecektir.

Ayrıca, Siverek ve Akçakale ilçelerimizde ilçe sağlık müdürlüğü binalarına ivedi olarak ihtiyaç bulunmaktadır. Artık ihtiyaca cevap vermeyen, Siverek ve Akçakale İlçelerimizde bulunan eski sağlık müdürlüğü binaları yıkılıp yerine yenisi yapılmalıdır.

İlimizde 49 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunmakta olup, bu istasyonlarımız 36 farklı noktada hizmet vermektedir. Bu yüzden birçok istasyon binasında birden çok istasyon hizmet vermekte, bu da vakaya ulaşımı aksatıp geciktirmektedir.

Ayrıca, 112 komuta kontrol merkezi ve 112 başhekimliği binası bulunmamaktadır. Yıkım kararı alınması gereken 1962 yapımı eski hemşirelik yüksekokulu binasında hizmet vermektedir.

· Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre 50.000 kişilik nüfusa en az 1 adet 112 İstasyonu gerekmekte olup, ilimizde ikamet etmekte olan yaklaşık 550 bin Suriyeli nüfus da göz önünde bulundurularak en az 13 adet yeni ASHİ (Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu)hizmet noktasına ivedi olarak ihtiyaç duyulmaktadır.

· Yatırım Programında yer alan 112 İstasyonları için Bakanlığın yatırım programında ilimize öncelik tanınması.

· 2016 yatırım programında bulunan 112 komuta kontrol merkezi ve 112 başhekimliğinin ivedi olarak yapılması.

İlçelerimizin il merkezine uzaklığı 60 ile 150 km aralığında olması ve ilimizde 5 adet Suriyeli Göçmen Kampı bulunması nedeniyle mevcut ambulanslarımızın km limitleri kısa süre içerisinde tükenmektedir. Servis bakım maliyetleri ve ambulansların pasif duruma geçmesi istasyonların kapanmasına neden olmakta ve acil sağlık hizmetlerini aksatmaktadır.

· Sağlık Bakanlığınca ilimize en az 25 adet yeni ambulans tahsis edilerek her yıl gerçekleştirilen ambulans planlamasında ilimize öncelik tanınması.

· Dijital telsiz altyapısı kurulmasında ilimize öncelik tanınması

850 yataklı Eyyübiye Devlet Hastanesi'nin faaliyete girmesinden dolayı terkedilen hastanelerimizin teknik kontrollerinin yapılarak,şayet ekonomik ömrünü tamamlamamış ise, tamir ve bakımlarının yapılarak faaliyete konulması, yok eğer ve ekonomik ömrünü tamamlamış ise yıkılarak, bunların yerine sizinle Şanlıurfa hastanelerine yaptığımız incelemede buyurdunuz gibi, butik hastanelerin yapılması gerekmektedir. Çünkü Şanlıurfa'nın kuzeyinde yer alan mahallelerimizdeki insanların sağlık merkezine ulaşımı çok zor olmaktadır. dedi

İçişleri Bakanlığı 2018 yılı bütçesi üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda ise Cevheri ; Bölge insanın birbiriyle sorunu yoktur, tek sorun emperyallerin amaçlarına hizmet eden terördür dedi.

Cevheri ; 

Bölgede bin yıldır bu kardeşlik devam ediyor ve bundan sonra devam edecektir. Bizim bölgemize baktığımızda biz aslında sütün içindeki şeker gibi bizi birbirimizden soyutlamaları mümkün değildir. Irak’a baktığımızda Kürtler bir bölgede izole olmuşlardır, Suriye’de bir bölgede izole olmuşlardır ama bugün 81 vilayetimizde herkes vardır. Bunları birbirinden koparmak, ayırmak, ayırmaya çalışmak, aslında halkımıza, inancımıza, dinimize ve devletimize en büyük ihanettir; bunun olmaması gerekiyor. Ben şahsen kendi ailem olarak baktığımda, ben Cevheri soy ismiyle 5’inci vekilim. 1950’de siyasete girmişiz, sadece Urfa siyasetine değil, Türkiye siyasetine yön vermişiz, hiç kimse bizi dışlamamıştır. Devletin kaderine biz yön vermişiz ve özellikle Güneydoğu Anadolu Projesi gibi, hatta dünyanın sayılı projelerinden GAP gibi büyük bir projeyi getirmişiz. Peki, bu proje neyle büyütülüyor?

GAP, bu proje neyle bugüne kadar geldi? Türkiye’de toplanan vergilerle geldi, hiç kimse demedi ki “Bizim vergilerle o bölgeyi siz kalkındırıyorsunuz?” O bölge insanının iktisadi kalkınması için bu kaynaklar getirildi buraya. Bugün baktığımızda GAP özellikle Şanlıurfa’ya baktığımızda, Şanlıurfa merkeze bölgede bir yıldız, bir kardeşlik ve huzur şehri. Biz, bugün Türkiye pamuğunun yüzde 45’ini üretiyoruz, mısırın yüzde 9’unu üretiyoruz, buğday ve arpanın yüzde 5’ini üretiyoruz, Türkiye fıstığının yüzde 37’sini üretiyoruz. Şu anda bir projemiz var eğer bu da gerçekleşirse seracılıkta özellikle jeotermal serada Türkiye’nin yüzde 50’sine gelme aşamasındayız inşallah, her noktada. 

Ben, bu duygularla özellikle konuşmak istedim. Bölge insanının, hiç kimsenin birbiriyle bir sorunu yoktur. Tek sorunumuz vardır, bizi bölmek isteyen, emperyalistlerin amacına hizmet eden terör örgütleriyle olan mücadeledir. İnşallah, bundan sonra da bu mücadelemiz azimle devam edecektir.dedi

 

Kaynak: haber merkezi

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
CEVHERİ, KAZAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
CEVHERİ, KAZAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
Ceylanpınar'da Trafik Kazası : 4 Yaralı
Ceylanpınar'da Trafik Kazası : 4 Yaralı