Devlet Hava Meydanları Kamu Personeli Alacak

Devlet Hava Meydanları Kamu Personeli Alacak

Kamu Personeli alımlarına devam ediliyor. Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 88 kişi alacak. Genel Müdürlüğün istihdam edeceği 88 ...

26 Ağustos 2016 - 12:02

habersanliurfaKamu Personeli alımlarına devam ediliyor. Son olarak Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 88 kişi alacak. Genel Müdürlüğün istihdam edeceği 88 personelin 25’i asistan, 63’ü stajyer hava trafik kontrolörü olacak.   Söz konusu başvurular, 29 Ağustos’da başlıyor, 30 Eylül’de sona eriyor. Adayların KPSS’den en az 70 puan almış olması gerekecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin verdiği ilanda, pozisyonların 5 katı kadar aday, bilgisayar destekli seçme sınavına ve sözlü sınava çağırılacak. Duyuruya Göre; “BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER: a) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi, b) 4,5×6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf, c) KPSS sınav sonuç belgesinin çıktısı, ç) Başvuru sırasında, İngilizce dilinde YDS sınavından en az 70 veya ÖSYM Başkanlığı tarafından 14.01.2015 tarihinde yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge. (Sadece Aday Stajyer Hava Trafik Kontrolörü için başvuranlar) d) Aday Başvuru Formu. e) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. Bilgisayar destekli seçme programı sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir. SINAV KONULARI: Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında değişiklik yapılabilir. Bilgisayar destekli seçme programı sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış veri tabanı kullanılarak yapılır. Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik en az 50 sorudan oluşur. Sözlü sınavlar; Adaylarının sesli iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yeterlilikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Türkçe ve İngilizce mülakatı içerir.”   .