Komşunu Al Urfa'ya Gel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Komşunu Al Gel" kampanyasına haber-sanliurfa.com ailesi olarak destekliyoruz.... #KomşunuAlUrfayaGel


KomşunuAlUrfayaGel