HDP’nin Seçim Beyannamesi

HDP’nin Seçim Beyannamesi

Seçim beyannamesini açıklayan HDP, kadın bakanlığı kurarak 'kadının sırtındaki yükü azaltma' sözü verdi. Ayrıca 15-25 yaş arası her gence ulaşım ve iletişim yardımı olarak 200 ...

21 Nisan 2015 - 22:45

hdp beyanname mainSeçim beyannamesini açıklayan HDP, kadın bakanlığı kurarak ‘kadının sırtındaki yükü azaltma’ sözü verdi. Ayrıca 15-25 yaş arası her gence ulaşım ve iletişim yardımı olarak 200 TL verilecek. HDP’nin seçim bildirgesini açıkladığı toplantıda ilk konuşmayı yapan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “Bu bildirgeyi biz kadınlar, grevdeki işçiyle, yeni bir yaşam için mücadele eden öğrencilerle, eşit yurttaşlık mücadesi veren LGBT’lerle yazdık” dedi. “Bu bildirgede bir Türkiye’yi birleştirecek ve değiştirecek gücü ayağa kaldıracağız” diye devam eden Yüksekdağ, “Bildirge sultanın kâbusu ve bütün Türkiye halklarının hayalidir ve inancıdır. Onlar kâbus görmeye başladılar, daha çok kâbus görecekler” diye devam etti.
Yüksekdağ bildirgenin açıklanması öncesi sunuş konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Programıyla bu kadar eşanlamlı hale gelmiş başka bir parti göremezsiniz. Bildirge, HDP’nin gittikçe büyüyen siyasi yürüyüşü üzerinden sizlere yansıdı. Bu yeni yaşam ilkelerinin yaşama geçirilme gücü olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu programı bizlerin gücüyle hayata geçirdiğinizde Türkiye’de her şey çok farklı ve çok güzel olacak. Barışın, adaletin, eşitliğin, işçilerin, kadınların ve tüm ezilenlerin yeni bir yaşam alanına kavuşması için tüm toplumu bu bildirgenin içinde yer almaya davet ediyoruz.”
‘Teklik değil birlik’
Yüksekdağ’dan sonra konuşan Demirtaş ise konukları Kürtçe selamladı. Demirtaş, “Bizler yıllardır yürüttüğümüz mücadeleden damıttığımız bildirgeyi sizlerle paylaşıyoruz. Bizler büyük bir hazinenin üzerinde oturan yoksullar olmaktan bıktık artık. Bizler çokdilli, çokkültürlü yapımızla alay edilmekten bıktık. Her gün silah sesi, gaz ve cop görmekten usandık. Artık birbirimizden korkmadan, birbirimize inanarak, barış içinde yaşamak istiyoruz. Bizler, Türkiye toplumunun tamamı ortak bir kimlikte birleşeceksek, bu teklik üzerine değil birlik üzerine inşa edilmiş birlik üzerine olabilir. Medeniyetin beşiği dediğimiz bu coğrafyada insanlığı merkeze koyarak, yeni bir başlangıç yapmak zorundayız. Bütünlüklü bir sistem değişikliği öneriyoruz. Yepyeni bir Türkiye’yi ancak radikal bir dönüşümle inşa edebiliriz. Bizim programımızda yukarıdan ‘biz yapacağız’ yoktur. Hiçbir şey Ankara’dan göründüğü gibi değil. Sokaklar Ankara’daki ensesi kalınların gördüğü gibi değil” diye konuştu.
‘Kadın bakanlığı’
Tekrar söz alan Yüksekdağ ise bildirgenin ayrıntılarını aktarırken “Anadilde eğitim görebildiğimiz, düşüncelerimizi ve inançlarımızı özgürce ifade edebildiğimiz bir yaşam istiyoruz. Kadın olduğumuz için horlanmadığımız, erkeklerle eşit ücret aldığımız, işyerinde tacize, ayrımcılığa maruz kalmadığımız bir yaşam istiyoruz. Bedenimize ve kimliğimize sahip çıkabildiğimiz bir yaşam istiyoruz. Bir kadın bakanlığı kuracağız. Bu zamana kadar kadını aile sınırları içine hapseden, onun gördüğü tüm şiddete karşı göz yumma politikası sergileyen bu erkek egemen sisteme karşı kadın bakanlığı sayesinde çok ciddi bir özgürleştirme hamlesi gerçekleştireceğiz. Kadın bakanlığı sadece kadınların hizmetinde çalışacak. Ev içi emeği sosyal devlet içine alacağız. Tüm mahallelerde anadilde ücretsiz kreşler açacağız. Kadının sırtındaki yükü hafifleteceğiz. 8 Mart’ı bütün kadınlar için resmi tatil ilan edeceğiz. Kadın meclisleri kurulacak. Rojava ve Kobani büyük insanlık hareketinin elle tutulur örneği oldu. Kobani’de kadınlar IŞİD’e karşı direnişte öncü rol oynadılar. O kadınların direnişi bizlerin ruhudur.Yeni anayasanın kadınların merkez alındığı bir anayasa olmasını istiyoruz” dedi.
‘Gençlere aylık 200 TL’
Demirtaş da Yüksekdağ’a dönüp, “Sadece birkaç erkek arkadaşta homurdanma oldu” diyerek sözü aldı. Demirtaş bildirgenin ‘gençlik politikalarını’ okudu:
“Gençlik politikalarının, gençlik meclisleri tarafından belirlenmesini savunuyoruz. Gençlerin kendi inancı, anadili, cinsel kimliğiyle özgürce yaşamasının önünü açacağız. 15-25 yaş arası istisnasız tüm gençlere 200 TL iletişim ve ulaşım desteği sağlayacak genç yaşam kartı hayatı geçireceğiz. Bu kartla isterse internet, telefon ve ulaşımdan yararlanacak. Oy verme yaşını 16’ya, seçilme yaşını 18’e indireceğiz. Adaletsiz sınav sistemini tümden kaldıracağız. Her gencin okuldaki başarı ve yeteneklerine göre istediği bölümde okumasını sağlayacağız.
‘Vicdani ret hakkı getireceğiz’
“YÖK’ü tümden kaldıracağız.Onun yerine bir koordinasyon kurulu kaldıracağız. 18 yaş üstü gençlerin sosyal güvenlik masrafları bizler tarafından karşılacak. Sansürsüz ve özgür internet erişimini tüm kent ve kamusal alanlarda ücretsiz olarak sunacağız. Vicdani ret hakkını anayasal bir güvence olarak tanıyacağız. Eline silah almak istemeyen her genç bu haktan yararlanacak. Askerlik yapmak istemeyen gençler istedikleri zaman dilimi içinde kamu hizmeti yapabilmelerini hayata geçireceğiz.”
‘LGBT’lere eşit haklar’
Yüksekdağ ise LGBT’lerle ilgili bölümü okudu:
“LGBT’lerin eğitim, sağlık, barınma gibi hakları ayrımcılığa karşı korunması şeklinde düzenleyerek bu yönde politikaları hayata geçireceğiz. Hepimiz homofobik düzene karşı ‘renklerini de al gel’ diyoruz. Gökkuşağı renklerinde buluşarak, o gökkuşağının altında geçerek yeni bir yaşama sahip olabiliriz. Her gün karşımıza çıkarılan trans cinayetlerini hep birlikte durduracağız. İnsanlığımıza sahip çıkacağız.”
‘Çocuk işçilere son vereceğiz’
Demirtaş bildirgenin çocuklarla ilgili bölümünü aktarırken şöyle konuştu:
“Çocuk temelli alanlara yeterli kaynak ayrılmasını şart koşacağız. Çocuk yoksulluğuna son vereceğiz. Her mahallede gıda bankası kuracağız. Gıda paketlerini ailelerimiz ücretsiz bir şekilde temin edebilecek. Çocuk işçiliğine son vereceğiz. Çocuğa yönelik şiddete ağır cezalar getirmek için buradayız. Çocuk cezaevlerinin tamamını kapatacağız.”
‘Demokratik özerkliği getireceğiz’
“Sivil bir anayasa olacak. Demokratik özerkliği Türkiye’nin her yerinde hayata geçireceğiz. Vali dahil tüm yerel yöneticiler seçimle işbaşına gelecek. Siyasi yönetime yerelden katılım kanalları sonuna kadar bizlere açılacak. Bizler yönetilen değil kendi kendini yönetenler olacağız. Eşbaşkanlık sistemi uygulayan partilerin iktidara gelmesi halinde eşbaşbakanlık sistemini getireceğiz. Hak aramak için yapılan tüm gösteriler meşru sayılacak. 12 Eylül ürünü Milli Güvenlik Kurulu, JİTEM gibi kurullara son verilecek. İşkence insanlık suçu sayılacak ve zamanaşımı olmayacak.”
‘Seçim barajını kaldıracağız’
“En demokratik temsil olan nispi temsil sistemini getireceğiz. Cinsiyet kotası ile temsilde eşitlik sağlanana dek pozitif ayrımcılık uygulanacak. Kürt sorunu adına başlayan süreçte Dolmabahçe mutabakatının 10 maddesini çözümün ilkeleri olarak kabul ettik. Koşullar ne olursa olsun silahların susması ve demokratik çözümü savunacağız. ”
‘Hakikat komisyonları kuracağız’
“Adalet Bakanlığı’nın HSYK üzerindeki vesayetine son vereceğiz. İddia ve savunma makamlarını eşit hale getireceğiz. Adli kolluk teşkilatı oluşturacağız. Bu teşkilattan savcılar kadar avukatlar da yararlanacak. Eğer adalet sistemini tarafız hale getirmek istiyorsak, avukatın bürosu adliyenin dışındaysa, savcının bürosu hakimin odasının bitişiğinde olamaz. Herkese anadilinde ücretsiz yargı getireceğiz. Cezaevlerini sivil denetimlere açacağız. İnsan hakları örgütleri, barolar istedikleri saatte cezaevlerini ziyaret edebilecek. Hasta tutsakların HDP iktidara geldiği gün serbest kalmasını sağlayacağız. Nefret suçları dışında kimse politik görüşleri nedeniyle suçlanamayacak. Herkesi tarihle yüzleşmeye çağırıyoruz. Soykırımların ve katliamların araştırılması için hakikat komisyonları kuracağız. Geri dönüşleri başlatacağız. İşgal edilen tüm mülkler sahiplerine iade edilecek. Kentsel dönüşüm ve HES’lerden vazgeçilecek. Koruculuk sistemini kaldıracağız. Sansüre karşı duracağız. Medya sahiplerinin başka sektörlerde faaliyet göstermelerine izin vermeyeceğiz.”
‘Zorunlu din dersi kalkacak’
“Özgürlükçü laiklik anlayışını getireceğiz. Zorunlu din derslerine son vereceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılarak devletin din alanından elini çekmesi sağlanacak. Devlet insanların inancıyla düzenleyici bir baskı aygıtı olmaktan çıkarılacak. Alevilerin tüm ibadet mekânları ibadethane olarak tanınacak. Eşitlik ilkesi çerçevesinde ibadet mekânlarının hepsine kamusal destek sağlacak. Tarihte yapılan soykırımlar nedeniyle halklardan özür dilenecek.”
Dış politika
“Suriye’deki iç savaşın sona erdirilmesi için çaba harcayacağız. İsrail hükümetlerinin katliamcı politikalarına son vereceğiz. Mazlum Filistin halkının bağımsız devleti kurması için her türlü desteği vereceğiz. Kıbrıs’ta çözümü destekleyeceğiz. Ermenistan üzerinde uygulanan ekonomik ambargo kaldırılacak, Ermenistan sınırı açılacaktır. AB ile müzakere ve tam üyelik ilkelerimiz arasında yer alacak. Yabancı düşmanlığı, yerinden edilme, uyuşturucu kaçakçılığı, İslamofobiyle mücadele için çalışacağız.”
Çevre
“Tüm canlıların yaşam hakkını savunacağız. Nükleer enerji yatırımlarını durduracağız. Siyasi iktidarın bir taraftan barajlar ve HES’ler yaparken bu elektrik kesintilerini neyle açıkladığını da merak ediyoruz. Ekolojik yıkıma yol açan maden işletmeciliğine son vereceğiz. Yenilenebilir enerjiye öncelik vereceğiz. Kentsel dönüşüm yerine yerine dönüşüm projelerini destekleyeceğiz.”