İYİ BİR BÜROKRAT

İYİ BİR BÜROKRAT

  Modern dünyanın gereği olarak sosyal ilişkilerin giderek kompleksleşmesi, devletin kurumsallaşarak işleri yönetecek bir mekanizma oluşturmasını zorunlu kılması sonucunda “bürokrasi” kavramı gelişmiştir. Bürokrasi değer yargısı taşımayan ...

11 Ocak 2016 - 20:02

  Modern dünyanın gereği olarak sosyal ilişkilerin giderek kompleksleşmesi, devletin kurumsallaşarak işleri yönetecek bir mekanizma oluşturmasını zorunlu kılması sonucunda “bürokrasi” kavramı gelişmiştir. Bürokrasi değer yargısı taşımayan belli bir organizasyon tipini ifade eden bir kavram olmasına karşın, etkin işlemeyen bürokratik prosedürler nedeniyle, günümüzde toplumun hemen her kesiminde olumsuz bir kavram olarak kullanılmaktadır. Hâlbuki iş başına gelecek iyi bürokratlar sayesinde “bürokratik oligarşi”nin yıkılması ve bürokrasinin gerçek anlamına uygun olarak etkin işleyen bir örgüt yapısını ifade etmesi mümkün kılınabilir. “İyi bir bürokrat”ın, bürokratik oligarşinin hantallığa ve verimsizliğe yol açan olumsuz yönlerini gidererek, yönetime ve işleyişe dinamizm kazandırması mümkündür. İyi bir bürokrat süreç analizi yapan, tehditleri önceden belirleyen ve sorunlara yönelik çözümler geliştirebilen kişidir. Mevzuata ve kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınarak hareket edilmesini gerektiren bürokratik prosedürler, bürokratların değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre hareket etme gücünü sınırlandırmamalıdır. İyi bir bürokratın verimli ve etkin çalışabilmesi, kararlarında inisiyatif kullandığı sürece mümkündür. Yasal sınırlar çerçevesinde risk alabilen, değişen koşullara uygun ve esnek yönetim anlayışına sahip olan bir bürokratın, bürokratik sistemin işleyişine müdahale ederek bireysel olarak düzeltme yapması da olasıdır. Bu cümleden olarak,bu konuda iyi yetişmiş,tecrübeli,yukarıdaki özelliklere haiz,Tarım Bakanlığında uzun yıllar şube müdürlüğü,daire başkanlığı ve halen bakanlık müşaviri olarak görev yapan Habip ÇADIRCI’yı iyi bir bürokrat olarak niteleyebiliriz. Kendisini, Bürokrat olarak ve Şanlıurfa Platformu Başkanı olarak tanıyorum.Bilindiği üzre,Bakanlıkta şu anda kendisine ait projeler uygulanmaktadır.Bakanlıkta izlediğim kadarıyla sevilen biri.Şanlıurfa kamuoyunda da öyle.Ş.urfa’ya hizmet adına STK (Şanlıurfa Platformu) başkanlığı da yapıyor. Türkiye,İngiltere ve Amerika’da eğitim gören Habip ÇADIRCI,üst düzey bir göreve getirildiği takdirde,Ş.Urfa’mız ve ülkemiz adına çok faydalı çalışmalara imza atacaktır. Kısaca,İyi bir bürokrat olan,Ş.Urfa’nın nabzını iyi tutan,yasal sınırlar çerçevesinde risk alabilen, değişen koşullara uygun ve esnek yönetim anlayışına sahip olan Habip ÇADIRCI’nın, değerlendirilmesi durumunda şehrimiz adına çok güzel bir adım atılmış olacaktır.