Mart ayında En Çok İşçi Urfa ‘da Yaşamını Yitirdi

Mart ayında En Çok İşçi Urfa ‘da Yaşamını Yitirdi

Mart ayında güvencesiz ve kuralsız çalıştırma sonucunda yaşanan iş cinayetlerinde en az 139 işçi yaşamını yitirirken, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 20 göçmen işçiden 18'i ...

02 Nisan 2015 - 22:25

indirMart ayında güvencesiz ve kuralsız çalıştırma sonucunda yaşanan iş cinayetlerinde en az 139 işçi yaşamını yitirirken, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 20 göçmen işçiden 18’i Suriyeli. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Mart ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Açıklamada Mart ayında en az 139, 2015 yılının ilk üç ayında ise en az 351 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. İşverenin işçi sağlığı ve iş güvenliğini “maliyet unsuru” olarak gördüğü, devletin ise denetim görevini yetine getirmediğine dikkat çekilen açıklamada, güvencesiz ve sendikasız çalıştırma koşulları nedeniyle her geçen gün daha fazla işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, Mart ayında yaşanan iş cinayetlerinin en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret ve metal işkollarında meydana geldiği belirtilerek, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle tarım iş kolunda yaşanan iş cinayetlerinin artmaya başladığına vurgu yapıldı. Açıklamanın devamında 2015’in ilk üç ayda mevsimlik tarım işçisi, çiftçi, çoban, orman işçisi ve balıkçı olmak üzere 41 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Havaların ısınmasıyla birlikte inşaat iş kolunda yaşanan iş cinayetleri sayısının da arttığı ve Mart ayı içinde 35 inşaat işçisinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaşamını yitiren kadınların oranı yüzde 9 Mart ayında yaşanan iş cinayetlerinin en çok trafik-servis kazaları, ezilme, göçük, düşme, boğulma, zehirlenme gibi nedenlerden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada iş cinayetlerinde yaşamını yitiren kadınların oranının yüzde 9 olduğu ifade edildi. Açıklamada, Mart ayında yaşanan iş cinayetlerinde 13 kadın 126 erkek işçinin yaşamını yitirdiği, kadın işçilerin yaşamını yitirdiği iş cinayetlerinin tarım, tekstil, sağlık ve belediye işkollarında gerçekleştiği belirtildi. 4’ü çocuk 18 Suriyeli işçi yaşamını yitirdi Açıklamada, Mart ayında iş cinayetlerinde 4 çocuk ve 47 yaşlı işçinin yaşamını yitirdiği, yaşamını yitiren çocuk işçilerin tamamının Suriye’den gelen mevsimlik tarım işçileri olduğu belirtildi. İş cinayetlerinin en çok Urfa, Adana, Bursa ve İstanbul’da yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, Mart ayı içinde 14’ü Suriyeli olan 16 işçinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Diha