O BELEDİYELERİN MALLARINA EL KONACAK

O BELEDİYELERİN MALLARINA EL KONACAK

  Resmi Gazete'nin yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla Belediye’den yararlanıldığının valilik tarafından ...

02 Eylül 2016 - 13:59

 o belediyelerin malvarlığına el konulacakResmi Gazete’nin yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla Belediye’den yararlanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, terör olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belediye taşınırlarına el konulacak.   Söz konusu kararnameye göre, Belediye Kanunu’nun ilgili maddesine şu ayrıntılar eklendi: “Belediye veya bağlı idarelerde; hizmetlerin aksatılmasının terör veya şiddet olaylarıyla mücadeleyi olumsuz etkilediğinin veya etkileyeceğinin valilik tarafından belirlenmesi halinde, valilik söz konusu hizmeti Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, il özel idaresi veya kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yapar veya yaptırır. Valiliğin talebi üzerine, yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar, Maliye Bakanlığı veya İller Bankası Anonim Şirketince ilgili idare payından kesilerek ilgili kurum ve kuruluşa gönderilir. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerine aktarılan tutarlar bu idarelerin bütçeleriyle ilişkilendirilir. Bu fıkra kapsamındaki ihtiyaçlar; parasal ve bütçe sınırlamasına tabi olmaksızın 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinde belirtilen usule göre temin edilir.   Belediye ve bağlı idare imkanlarının terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla kullanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulur. Bu fıkra kapsamında sorumluluğu tespit edilen belediye veya bağlı idare personelinin vali veya kaymakam tarafından görevden uzaklaştırılması halinde göreve iade işlemi ancak uzaklaştırma işlemini yapan makam tarafından yapılır.”