Şanlıurfa Birecik’te İşyerleri Kiraya Verilecek

Şanlıurfa Birecik'te İşyerleri Kiraya Verilecek

Birecik Belediyesine ait, Meydan Mahallesi Sahil Şeridi İçerisindeki 25 adet işyeri 3 yıllığına kiraya verilecek.

10 Şubat 2020 - 00:59

Birecik Belediyesine ait, Meydan Mahallesi Sahil Şeridi İçerisindeki 25 adet işyeri 3 yıllığına kiraya verilecek.

İhale, 19 Şubat 2020 günü saat 10.00’da Belediye Mehmet Emin Akan Kültür Merkezi Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Encümen) tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

 

İlan Detayı

 

BİRECİK (ŞANLIURFA) BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Meydan Mahallesi Sahil Şeridi İçerisindeki 100 Ada, 5 Parselde bulunan aşağıda belirtilen işyerlerinin 3 (Üç) yıl süreyle kiraya verilmesine ait ihale 19.02.2020 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediyemiz Mehmet Emin Akan Kültür Merkezi (İş Bankası Yanı) Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Encümen) tarafından yapılacak ihaleyle kiraya verilecektir.

S. N0KİRALANAN YERİN EVSAFIADAPARSELKAPALI ALAN (M2)AÇIK
ALAN
(M2)
(KDV DAHİL)
1 YILLIK KİRA
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (%3)
11 Nolu Halı Saha10057380018.000,00540,00
22 Nolu Halı Saha10059080018.000,00540,00
33 Nolu Cafe100532-7.500,00225,00
44 Nolu Çay Bahçesi10053646026.600,00798,00
55 Nolu Büfe10059-10.000,00300,00
66 Nolu Restaurant100512626526.100,00783,00
77 Nolu Çay Bahçesi10056426019.400,00582,00
88 Nolu Çay Bahçesi10058045030.500,00915,00
99 Nolu Büfe10059-10.000,00300,00
1010 Nolu Çay Bahçesi1005135120063.500,001.905,00
1111 Nolu Büfe100518-10.000,00300,00
1212 Nolu İşyeri100523-4.600,00138,00
1313 Nolu Çay Bahçesi100513025025.500,00765,00
1414 Nolu İşyeri100515-3.000,0090,00
1515 Nolu Çay Bahçesi100514021024.500,00735,00
1616 Nolu İşyeri100535-7.000,00210.00
1717 Nolu İşyeri100540-8.000,00240,00
1818 Nolu İşyeri100525-5.000,00150,00
1919 Nolu İşyeri100580-16.000,00480,00
2020 Nolu Lokanta100515039034.500,001.035,00
2121 Nolu İşyeri100530-6.000,00180,00
2222 Nolu İşyeri100515-3.000,0090,00
2323 Nolu İşyeri100550-10.000,00300,00
2424 Nolu İşyeri100550-10.000,00300,00
2525 Nolu İşyeri100518-3.600,00108,00
TOPLAM400.300,0036.027,00

1-İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

2-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100.-TL karşılığında Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

3-Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgahı olması,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

c) Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname.

d) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili süresiz banka teminat mektubu,

g) Birecik Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

B) İstekli tüzel kişi ise;

 

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu içinde ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

c) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz limit dahili banka teminat mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) İhale şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Birecik Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

4-Söz konusu kiralama ihalesi 19/02/2020 Çarşamba günü Saat:10.00’da Belediyemiz Mehmet Emin Akan Kültür Merkezi (İş Bankası Yanı) Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Encümen) tarafından yapılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne en geç 19/02/2020 Çarşamba günü Saat:09.30’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

6-Geçici teminat 1 yıllık kira bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 3 (yüzde üç) tutarı yukarıdaki tabloda belirtilen şekildedir. İhale Komisyonu ihale sırasında % 3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

7-Ödeme :İhale şartnamesinde belertildiği şekilde yapılacaktır.

8-Bu kiralama bedeline KDV dahil olup, diğer doğacak her türlü vergi, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup;
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

Kaynak: haber merkezi

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Şehitlerin isimleri ve Memleketleri Belli Oldu
Şehitlerin isimleri ve Memleketleri Belli Oldu
TSK İdlib'de Hava Saldırısına Uğradı : 22 Şehit
TSK İdlib'de Hava Saldırısına Uğradı : 22 Şehit