Siverek İmar Planı Askıya Çıktı

Siverek İmar Planı Askıya Çıktı

Büyükşehir belediyesince düzenlenen 1/5000 ölçekli şehir planı meclis onayına sunuldu ve oylamanın ardından kabul edildi. İl meclisi tarafından onaylanan imar planı Siverek Belediyesinde askıya alındı, plan ...