TÜİK Açıkladı: Gelirin en düşük olduğu iller Şanlıurfa ve...

TÜİK Açıkladı: Gelirin en düşük olduğu iller Şanlıurfa ve Diyarbakır

Türkiye İstatistik Kurumu 2015 yılı 'Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları'nı açıkladı. TÜİK’in verilerine göre ortalama yıllık fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler Şanlıurfa ve ...

27 Eylül 2016 - 10:37

tuik-verileriTürkiye İstatistik Kurumu 2015 yılı ‘Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları’nı açıkladı. TÜİK’in verilerine göre ortalama yıllık fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler Şanlıurfa ve Diyarbakır. Açıklanan verilere göre; 2015 yılı Türkiye ortalaması 16 bin 515 TL olan yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en yüksek olduğu bölge, 22 bin 516 TL ile önceki yıl olduğu gibi yine Ankara oldu. Bu bölgeyi, 22 bin 67 TL ile TR10 İstanbul ve 19 bin 689 TL ile İzmir Bölgesi izledi. Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 8 bin 89 TL Şanlıurfa, Diyarbakır, 8 bin 184 TL Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve 8 bin 773 TL ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari şeklinde sıralandı.   Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor. Yine bu verilerin hesaplama formüllerine göre; 2015 yılında Türkiye’deki en zengin yüzde 20’lik grubun geliri en yoksul yüzde 20’lik grubun gelirinin 7,6 katı oldu.