TUMBULOĞLU TÜRK OCAKLARI ŞANLIURFA İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI...

TUMBULOĞLU TÜRK OCAKLARI ŞANLIURFA İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI OLDU

TÜRK OCAKLARI ŞANLIURFA İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANILIĞINA İsmail Tumbuloğlu getirildi. İsmail Tumbuloğlu : 103 yıllık bir kuruluş olan türk ocaklarının şahsıma vermiş olduğu bu ...

10 Mart 2015 - 20:01

413481398604355 (2)TÜRK OCAKLARI ŞANLIURFA İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANILIĞINA İsmail Tumbuloğlu getirildi. İsmail Tumbuloğlu : 103 yıllık bir kuruluş olan türk ocaklarının şahsıma vermiş olduğu bu görevi layığı ile yerine getirmek için tüm gayretimle hizmet edeceğim dedi. 15,07,1988 Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde doğdu. ilk okul ve lise öğrenimini Şanlıurfa da başarılı bir şekilde tamamladı. 2008 yılında harran üniv. biyoloji bölümünde okumaya başladı 2009 yılında Şanlıurfa’nın en prestijli ve bir oto kiralama firmasını kurarak iş hayatına atıldı. 2011 yılında Şanlıurfa oto kiralamacılar dernek başkanlığını kurdu ve kurucu dernek başkanı oldu. bir çok stk da aktif görev aldı ve hizmetlerde bulundu. 2014 yılında anadolu üniv. adalet bölümüne kayıt yaptırdı ve halen okumaktadır. Türk ocakları nedir?
Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet döneminde faaliyet gösteren Türk kültür dernekleri. İlk defa 1912 yılında kuruldu. Yirminci asrın başlarında Osmanlı Devleti içinde yaşayan azınlıklar, devlete karşı birtakım bölücü faaliyetlere giriştiler. Dış devletler de onlara destek oldu. Avusturya-Macaristan, Bosna-Hersek’i topraklarına kattı; Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti ve Girit 1908’de Yunanistan’a katıldı. Böylece bir tarafta Osmanlı Devletinden kopmalar, diğer tarafta iç karışıklıklar başlamıştı. Hedef, Türk Devletini yıkmaktı. İşte Türk ocakları, bu tür faaliyetleri önlemek, birlik ve beraberliği sağlamak gayesiyle kurulmuştu Türk Ocaklarının kuruluşunda tıbbiyeli gençler faal rol oynadılar. Öte yandan bu tıbbiyeli gençlere mülkiyeli gençler de katıldılar. İlk kuruluşunda; Mehmed Emin, Yusuf Akçura, Ahmed Ferit (Tek), Ağaoğlu Ahmed, Fuad Sabit, Emin Bülent gibi yazarlar ve fikir adamları yer aldı. Daha sonra bunlara; Ahmed Hikmet, Akil Muhtar, Hüseyinzade Ali, MehmedAli Tevfik, Köprülüzade Mehmed Fuad, Hamdullah Suphi gibi yeni isimler katıldı. 1912 senesinde ilk toplantı yapıldı ve geçici bir tüzük hazırlandı. Fuad Sabit’in teklifiyle derneğe “Türk Ocakları” adı verildi. Başkanlığına Ahmed Ferid (Tek), İkinci başkanlığına Yusuf Akçura, genel sekreterliğe Mehmed Ali Tevfik getirildi. Kısa bir süre içinde faaliyetlerini hızla geliştiren Türk Ocaklarının ertesi yıl başkanlığına Hamdullah Suphi (Tanrıöver) seçildi. Kısa zamanda Türk aydınları ve gençleri arasında hızla benimsendi. Ülkenin her tarafında şubeler açıldı. Derneğin 1923 yılında 43 şubesi mevcuttu, Ocak, yayın faaliyetlerine Türk Yurdu dergisiyle başladı ve 1923 yılında Yeni mecmua ocağın resmi yayın organı oldu. 1932 yılında CHP’nin bir yan organı olan Halkevlerinin kurulmasıyla Türk Ocakları kapatıldı (Bkz. Halkevleri). Ancak, Halkevlerinin istenilen verimi sağlayamaması ve CHP’nin iktidardan düşmesi üzerine DP milletvekili Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından 1951’de yeniden kurulan Türk Ocakları eskisi gibi varlık gösteremedi ve Tanrıöver’in ölümüyle 1966’da faaliyetlerine son verdi. 103 YILDIR VARLIĞINI SÜRDÜREN TÜRKİYENİN EN KÖKLÜ SİVİL TOPLUM KURULUŞUDUR.