Türkiye Varlık Fonu Kurulacak

Türkiye Varlık Fonu Kurulacak

KDV değişikliği ve Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile ilgili Kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yenilenen kanuna göre Başbakanlığa bağlı, yurt içinde kamuya ait olan ...

20 Ağustos 2016 - 10:25

turk-lirasi-ticaretiKDV değişikliği ve Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile ilgili Kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yenilenen kanuna göre Başbakanlığa bağlı, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kurulacak. Şirket, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte ticaret siciline resen tescil olunacak.   Şirketin 50 milyon lira olan kuruluş sermayesi, Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak. Sermayeyi temsil eden paylar Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait olacak ve şirketin hisse senetleri nama yazılı olacak. Şirketin yönetim kurulu, başkan ve üyeleri il genel müdürü Başbakan tarafından atanacak. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin yapısına ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Türkiye Varlık Fonu’nun kaynakları, Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve fona devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonu’ndan fona aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından oluşacak.