Vergi Affı Başvuruları Başladı

Vergi Affı Başvuruları Başladı

30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, resim ve harçlar, askerlik para cezası, seçim para cezası,  nüfus para cezası, trafik idari para cezası, karayolları ...

26 Ağustos 2016 - 19:30

30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, resim ve harçlar, askerlik para cezası, seçim para cezası,  nüfus para cezası, trafik idari para cezası, karayolları taşıma idari para cezası, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş para cezası, RTÜK tarafından verilen para cezası ve vadesi 19 Ağustos 2016’dan önce olan, ecrimisil, kaynak kullanım destekleme fonu, öğrenim kredisi, katkı kredisi alacaklarını kapsayan af yürürlüğe girdi.   Peşin ödemeler 30 Kasım 2016’ya kadar yapılırsa gecikme faizi ve zammı ile vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca % 50 indirim yapılacak. Vadesi 31 Aralık 2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçlar başvuru aranmaksızın silinecek.   Bir takvim yılında 2 taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanundan yararlanma hakkı kaybedilecek. Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şart.   “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”  Resmi Gazetede yayımından itibaren başvurular ilgili kurumlara yapılabilecek olup, müracaat için başvuru süresi 31 Ekim 2016‘da bitiyor. Bu tarihten sonra yapılan başvurularda borç yapılandırma yapılamayacak.