ELLİ YIL ÖNCE EVLENMEK GERÇEKTEN KOLAYMIŞ
Misafir  Yazar

Misafir Yazar

Misafir Yazar

ELLİ YIL ÖNCE EVLENMEK GERÇEKTEN KOLAYMIŞ

07 Nisan 2018 - 11:37

 - Herli olsın Helil Emmi eşittim oğli Bakır’ı everisenmiş?
- Ağbatı sizinkilere olsın Cüme Kardaş
- Halil Emmi, nasıl oldı? Bı iş . Seni oğli Bakır daha 15 yaşında. Niye bele acelesi mi vardı?
- Kulaği aç beni eyyi dinle Cüme Kardaş.
- Helil Emmi valla seni eyyi dinleyecağam. Çünkü benim de iki oğlım var. Bı işin içinden nasıl çıhti bahacağam.
-Cüme kardaş, biz babamızdan bele gördih . Dayı, emmi, bibi, dayza olmah , hele aylenin böyiği olmah , üstiye “ kambır üstüne, zambır yükler.” Ben de aylenin böyiğiyem. Yeğenlerim çoh. Maşallah hepisi yetişti.Sırası geleni başgöz ediyih gidi. 
Küçik bacım Fadile’ nin kızı Vecihe; 19 yaşına geldi. Kimse istemi, kız da bacımda çoh üzili.Düneğin aklıma geldi. Bı bacımı bı sıhıntıdan kurtarmah benim boynımın borcı. Elese böyik Allah böyiğem . Bacılarım, kardaşlarım, yeğenlerim benim sözimden çıhmaz.Arvadım Rehme de; pambıh kimin yumşah huylı kadındır. “Mırdar “ sulardan içilir.Dedim ki :Rehme! Kah sandığı aç. Bah sandıhta ne varsa hazırla gidah bacım Fado’ nın kızı Veco’ yı oğlum Bakır’ a istiyah. Veco , 19 yaşında Bakır 15 yaşında. Olsın , kısmetleri geniş olır. Bacımın kızı 20 yaşına gelirse , artıh kimse almaz. Rehme sandığı açtı: Bi kat fıta( banyo havlı takımı) bi yüng çeket( yün hırka) iki ezyelih( elbiselik kumaş), bi peştimal iki tene de uzın kollı fanila.Valla bı yeter. Zatana evde yorgan döşek çoh. Kah gidah Veco’ yı , Bakır’ a istiyah.Bacım biye ne deyacah?
- Kardaşım cani sağolsın. Sen Veco’ yın hem anası, hem de babasısan, siye karşı mı gelecağam. dedi.Heç bi şey istemedi.
Dediğim kimin yaptım. Veco’ yı Bakıra aldım. Eve gelin getirdim. İnanın ki ben de bınca işi bir arada yaptığımı hısaba katmamıştım. Çünkü her gün sebehten erken kahıp, bakkal tükenini açidim. Şindi Bakır’ a deyem ki: Bah evli barhlı adam oldi. Artıh zuvah gezmah yoh. Tükene gidecahsan. Rehme de eve gelin geldi diye ,yerinden kahmi.
Rehmenin sandığından çıhanlarla oğlımı everdim. Mesraf da etmedih.Ölmişlerimizin rühine getsin . dedih .Evde bi yimek yaptıh. İki tilili, bi vilili ile bı işi bitirdih.
Hem bacımın kederi getti. Hem Veco evde kalmahtan kurtıldı. Hem TÜKENE BEKÇİ, HEM DE EVE BELEŞ HİZMETÇİ ALDIM.
- Helil Emmi , valla eyyi iş yapmışsan . Benim bı işi yapmam birez zor. Çünkü bacım yoh.Kardaşımın da kızı yoh

Not: Anlattıklarımı abartmadım. Gerçekten böyle bir olaya şahit oldum. Halil Amca , tüm aileyi idare eden” bilge” bir adamdı. Allah rahmet etsin.

Edibe Aydın( Kahya) 07/04/2018

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar