Allah'ım..
Mustafa Çiçekli

Mustafa Çiçekli

Mustafa cicekli

Allah'ım..

10 Ocak 2017 - 22:47

Yüce ALLAH’a giden yol iman ve ümitle başlar..
Yüce ALLAH’a giden yol iman ve ümitle başlar..Mü’min şüphesiz Yüce ALLAH’a inanan ve güvenen kimsedir..

Mü’min,Mevlasına imanla,ümitle ve amel ile yaklaşır..
Amel olmadan kimse imanın hakikatini anlayamaz,ve onun ilahi tadını tadamaz..

Dinimizde Yüce Rabbimiz Rahmetine güvenmek farzdır..O’nun c.c.,Rahmetinden ümit kesmek haramdır..
İnsan günahlarını ,kusurlarını bakarak ,”benden artık hayır gelmez,ben kesin adam olamam,benim yerim cehennemdir” demek yanlıştır..
Bize düşen ,daima ümitle yaşamak,ALLAH’ın Rahmetine güvenmek ve kalbi uyanık tutmaktır..
Kul Rabbini nasıl düşünür ve O’ndan ne beklerse,ALLAH kendisine öyle muamele eder…
ALLAH kusurları ,günahları affetmez diye düşünen affolmaz..ALLAH herkesi cezalandırır düşünen,sıkıntıdan kahrolur..O’nu c.c. çok merhametli bilip merhamet isteyen merhamet edilir..
Rabbim Kerim dir ,kusurları açmaz,diye düşünen ve inanan ,kusurları gizlenir…O c.c. ,tevbeleri kabul eder deyip,tevbe edenin tevbesini kabul edilir..
ALLAH çok cömerttir,Kendisine açılan eli boş çevirmez diye inanan ve yalvarankimseye,düşündüğünden fazlası verilir..

“”De ki: Ey günah işlemede haddi aşan kullarım!!ALLAH’ın Rahmetinden ümit kesmeyin.Çünkü ALLAH bütün günahlar bağışlar.”"(ZÜMER,53) Ayeti ,bütün günahkarlara tevbe için büyük bir cesaret ve müjde veriyor…

ALLAH Rasulü s.a.v.,bu Ayeti okunduğunda: “O c.c.,günahın çokluğuna aldırış etmez,dilediğini affeder” (İbnu Kesir, Tirmizî)buyurmuştu..

Bazı insanlar ” ALLAH’ın merhameti boldur,nasıl olsa beni affeder” diyerekgünah işlemekten geri kalmiyorlar..

Bu boş bir bekleyiştir..Şeytanın aldatmasıdır..ALLAH Rasulü s.a.v.,güzel işleri ileride yapayım diyenlerin pişman olacakları uyarısında bulunmuştur..

"Akıllı kimse, nefsini muhasebe eden ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz de, nefsini hevâsının peşine takan ve ALLAH'tan (kendisini nasıl olsa affedeceğine dair, kuru kuruya) temennide bulunan kimsedir." (Tirmizi)

Rahmetine güvenerek Yüce ALLAH’a elini açıp bir şeyi isteyen kimse,duasında samimi,isteğinde azimli,sonucundan ümitli olmalıdır..

Gafil bir kalp ve isteksiz bir dille yapılan dualar,kulun boğazından yukarıya yükselmez

Son Yazılar