YÖK’ten Kapatılan Askeri Okullara Yönelik Açıklama

YÖK’ten Kapatılan Askeri Okullara Yönelik Açıklama

  15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ bağlantılı yüksek öğretim kurumlarının kapatılması ve ardından uygulanacak prosedüre ilişkin YÖK yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamaya göre; ...

09 Eylül 2016 - 10:11

 askeri-okullar-yok15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ bağlantılı yüksek öğretim kurumlarının kapatılması ve ardından uygulanacak prosedüre ilişkin YÖK yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamaya göre; öğrenciler YÖK tarafından belirlenen devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarındaki programları tercih edebilecek, mezun öğrenciler diplomalarını koordinatör olarak belirlenen üniversitelerden alabilecek ve öğrenciler 24 tercih yapabilecek. Kapatılan Askeri Yükseköğretim Kurumlara ilişkin açıklama metni ise: “31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 105 inci maddesi uyarınca Harp Okulları bünyesindeki fakülte, yüksekokullar, astsubay meslek yüksekokulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinde kayıtlı öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yükseköğretim kurumları tarafından işlemlerin yürütülmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan usul ve esasların uygulanması uygun görülmüştür. Kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarından mezun olmayan öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmesine, Kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarından sadece 2015-2016 eğitim öğretim döneminde mezun olan öğrencilerin diplomalarının aşağıda karşılarında gösterilen üniversite tarafından düzenlenmesine, Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinde 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uyarınca öğrencinin yerleştirildiğine dair açıklamanın yazılmasına, 2015-2016 Mezunlar İçin Askeri Yükseköğretim Kurumu                          Koordinatör Üniversite Kara Harp Okulu,                                                      Gazi Üniversitesi Hava Harp Okulu                                                      İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Harp Okulu                                                     İstanbul Teknik Üniversitesi GATA Tıp Fakültesi                                                  Sağlık Bilimleri Üniversitesi GATA Hemşirelik Yüksekokulu                               Sağlık Bilimleri Üniversitesi GATA Astsubay Sağlık Hizmetleri MYO                Sağlık Bilimleri Üniversitesi Jandarma Astsubay MYO                                         Gazi Üniversitesi Deniz Astsubay MYO                                               İstanbul Teknik Üniversitesi Hava Astsubay MYO                                                İstanbul Teknik Üniversitesi Kara Kuvvetleri Astsubay MYO                              Gazi Üniversitesi Bando Astsubay MYO                                             Hacettepe Üniversitesi   Ara sınıflardaki öğrencilerin bilgi ve belgelerinin öğrencinin yerleştiği yükseköğretim kurumuna aktarılmasına, GATA Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ile Astsubay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki öğrencilerin Sağlık Bilimleri Üniversitesine aktarılmasına, Yabancı uyruklu öğrencilerin ikili anlaşmalar veya milletlerarası anlaşmalar uyarınca askeri yükseköğretim kurumlarına devam ettikleri dikkate alınarak bu öğrencilerin Milli Savunma Üniversitesine aktarılmasına, Öğrenciler askeri yükseköğretim kurumlarına askeri liselerden sınavsız olarak geçiş yapabildiklerinden ÖSYS sınavlarına girmeden askeri liselerden mezun olarak öğrencilik hakkı kazananların ortaöğretim diploma notları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen program ve kontenjanlara yerleştirilmesine, ÖSYS sonucuna göre kayıt olan öğrencilerin ise söz konusu askeri yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıldaki ÖSYS puanlarından öğrenim görmekte olduğu programın puan türü veya tercih edebileceği programın puan türü dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen program ve kontenjanlara yerleştirilmesine, Öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarındaki programları tercih edebilmelerine, Öğrencilerin vakıf yükseköğretim kurumlarını tercih etmeleri ve yerleşmeleri halinde söz konusu vakıf yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemesi gerektiğine, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih listelerinde programların koşullarının ve öğretim dilinin yer almasına, Öğrencilerden 24 tercih alınmasına, Ekli listede yer alan alanlardaki öğrencilerin karşılarında gösterilen alanlardan tercih yapabilmelerine, Öğrencilerin öğretim dili Türkçe veya yabancı dil olan programlardan tercih yapabilmelerine, Öğretim dili en az %30 veya tamamen yabancı dil olan programlara yerleşen öğrencilerin yerleştikleri programın yabancı dil yeterlik şartını sağlaması gerektiğine, sağlayamayanların yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmelerine, Tercihlerine yerleşemeyen adayların ÖSYM tarafından diploma notları ile ÖSYS Puanları ve programların oluşan taban puanları dikkate alınarak yerleştirilmesine, Öğrencilerin daha önce almış olduğu derslerin yükseköğretim kurumlarındaki programlara intibakı yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından yapılmasına, diploma eki ve transkriptlerde öğrencinin kapatılan vakıf askeri yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin belirtilmesine Yerleştirilen öğrencilere belge, diploma, transkript vb. işlemleri yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenmesine karar verilmiştir” şeklinde yayınlanmıştır.